Tranby Skolekorps

Treblåsinstrumenter

Fløyte-Klarinett-Saxofon-

Vedlikehold er faktisk noe av det viktigste å passe på når du har et instrument.

Vi tar her for oss noe av det viktigste når det gjelder vedlikehold av treblåsinstrumenter. 

Dersom dette blir gjort skikkelig vil de fleste reparasjoner bli unngått.

   
Info om vedlikehold av treblåsinstrumenter