Tranby Skolekorps

Seminar på Saltøgården

Alle hovedkorpsmusikanter takkes for et flott seminar på Saltøgården i Sverige!

En stor takk rettes også til de voksne som var med. Uten dere hadde vi ikke klart å gjennomføre dette!

Her er noen bilder fra seminaret: https://plus.google.com/photos/110050084221516207136/albums/5983695599733723953

(hyperlinker virker dessverre ikke på hjemmesidene pr. feb 2014)