Tranby Skolekorps

Fantastisk innsats 17. mai!

Alle musikanter takkes for strålende innsats på 17. mai!

I år var det spesielt Hovedkorpsets plassdrill som fikk mye oppmerksomhet. 'Fantastisk' og 'Imponerende' er noen av tilbakemeldingene vi har fått etter oppvisningene. Det har vært mye øving og terping på drillen i forkant av 17. mai , men nå som vi har levert og prestert håper vi alle musikanter er stolte av hva vi ha fått til!

Dirigenten og tamburmajoren er også imponert over innsatsen til Hovedkorpset! Henrik sier: “Jeg er rett og slett kry over å få være med på dette og takknemlig for at skolekorpset på Tranby fikk dette til! Responsen fra publikum var overveldende og dette ga folk på Tranby en helt ny opplevelse av skolekorpset vårt.”

Tusen takk til alle musikanter for flott innsats og stå-på vilje. Vi håper og tror at drillen vil hjelpe oss i rekrutteringen av nye musikanter til Buskeruds beste skolekorps!

Aspiranter og Juniorkorps gjorde også en flott innsats på 17. mai! Dere viser at det gror godt i Tranby skolekorps! Alle korps feires med vafler og kake på øvelsen på onsdag!!

Se bilder her

Video av plassdrill (litt dårlig lyd)