Tranby Skolekorps

Sommerkurs 2013

Tranby skolekorps bruker å ha mange deltagere på NMFs sommerkurs. Dette er flotte kurs der musikantene lærer masse og får mange nye musikkopplevelser og venner.

Her er informasjon om sommerkursene

Påmelding gjøres til korpset Vi trenger navn, alder, instrument, evt. allergier – og hvilket kurs du ønsker å gå på. Kursene er tilpasset alder.

Tranby skolekorps’ deltagere betaler ca. 1/3 av oppsatt kurspris i egenandel. Det resterende dekkes av kommunens musikkråd og av skolekorpset. Påmelding til korpset innen 12. april!