Tranby Skolekorps

Årsmøte 2013

I henhold til Tranby skolekorps’ vedtekter kalles det med dette inn til årsmøte i Tranby skolekorps, tirsdag den 19. februar kl 19.00 på Hennummarka skole. Saksliste, årsmelding osv sendes ut senest to uker før møtet.

Dersom noen har saker som de ønsker tatt opp, må dette være styret i hende senest 22. januar. Bruk gjerne korpsets mailadresse, info@tranbyskolekorps.net, for å sende inn saker.

Valgkomiteen er i arbeid og alle oppfordres til å melde seg til verv eller påta seg verv hvis man blir spurt.

Vel møtt!