Tranby Skolekorps

For en flott konsert vi leverte!

Alle musikanter, både store og små, takkes for en formidabel innsats på konsertene i helgen! Vi takker også alle solister, skuespillere og dansere - dere er utrolig gode! En stor takk går også til alle foreldre, både foran og bak scenen - uten dere ville ikke en slik storsatsing vært mulig!