Tranby Skolekorps

Det nærmer seg loppemarked

Vi går nå inn i de viktigste innsamlingsukene før loppemarkedet. Vi minner om rodeinnsamlingen som alle familier deltar på.

Oppgavelister er også sendt ut til alle musikantfamilier i Junior- og Hovedkorps.

Hjemmesidene er oppdatert med all informasjon om loppemarkedet. Du finner denne informasjonen under Hva Skjer...?/Loppemarked

Dersom det er noe du lurer på, så ta kontakt med loppesjef Egil på 906 35 960 eller e-mail egil.sorensen(a)lifi.no