Tranby Skolekorps

Årets sommertur går til Mandal

Vi deltar i år på Mandal Skolekorpsfestival, 15-17. juni.

Turen er for alle musikanter (Aspiranter, Junior- og Hovedkorps). Vi reiser med buss og bor på skole.

Vi ønsker musikantpåmelding på mail til info@tranbyskolekorps.net innen 25. april (NY FRIST). Vi trenger foreldre som kan være med som reiseledere – gi beskjed om dette også.

Påmelding regnes som registrert nå egenandelen er innbetalt på korpsets konto 2260.21.08671. Husk å merke innbetaling med musikantens navn. Gi også beskjed om det er allergier som må tas hensyn til ved matbestilling hos arrangøren.

Egenandeler:
Musikant kr. 1.700,-
Musikantsøsken kr. 1.250,-
Reiseleder kr. 1.000,-

Noen musikanter har penger på ‘sommerturkonto’ etter kretskorpsdugnaden i januar. Disse musikantfamiliene har fått separat mail om størrelse på egenandelen etter påmelding.

På programmet står marsjering og bykonsert i Mandal for alle korps på lørdag.

Arrangøren legger opp til diverse aktiviteter for musikantene denne midtsommerhelgen. Dette arrangeres bl.a. Line-dance kurs, Sandvolleball-turnering og Karaokekonkurranse. Er du interessert i å være med på noe av dette – Gi beskjed til info@tranbyskolekorps.net eller ta kontakt med Hanne på neste øvelse for mer info!

Her kan du kan lese mere på festivalens hjemmesider.