Tranby Skolekorps

Tranby skolekorps' æresmedlem Knut Brenna, er død

MINNEORD
Knut Brenna døde 9. januar 2012. Knut Brennas innsats for korpsbevegelsen på Nordal og Tranby kan neppe overvurderes. Han var med å starte Nordal skolekorps i 1961, og dirigerte selv dette korpset i 16 år. For denne innsatsen fikk han korpsets hedersbevisning, æresmedlemskapet, i 2001.

Knut var også med på å blåse liv i Hennummusikken i 1988, etter flere års dvale. Knut var også æresmedlem i Hennummusikken, og allerde i 1980 fikk han Lier kommunes musikkpris for sin innsats for musikklivet. Knut var en svært habil musiker, og det var klarinetten som var instrumentet hans.

Knut ble bisatt fra Tranby kirke 19. januar, og det var Svein Rognlien som holdt minneord på vegne av Hennummusikken og Tranby skolekorps.

Vi tenker med takknemlighet på hva Knut har gjort for musikklivet i bygda vår, og lyser fred over hans minne.