Tranby Skolekorps

Instrumenter til aspiranter 24. august

Aspiranter henter sine instrumenter onsdag 24. august mellom klokken 18.00 og 19.00 i kjelleren på Hennummarka skole

Det kommer 11 nye aspiranter denne sesongen. De starter nå med øvelser hos spillelærer og vi gleder oss til å bli kjent med alle de nye musikantene.

OBS! Dato er korrigert i forhold til Korpsinfo for august!