Tranby Skolekorps

Haugestadstipendet 2011 – Støtte til kulturinteressert ungdom

I forbindelse med Haugestads 100-års jubileum i 2007 besluttet Fruene Haugestad AS i samarbeid med Lier kommune å opprette et kulturstipend.

Stipendet er p.t. på kr. 40.000 og deles ut en gang per år til en kandidat. Stipendet finansieres av Fruene Haugestad/Lier kommune og DnBNOR

Formålet med stipendet er å stimulere og støtte ungdom som ønsker å satse på utøvende/formidlende kultur som levevei. Ungdom som ønsker å satse på en slik levevei skal vite at de har lokalsamfunnet i ryggen.

Aktuelle kandidater er ungdom bosatt i/fra Lier i aldersgruppen 15 – 30 år. Aktuelle kulturformer er musikk/dans/drama. Stipendet skal være målrettet mot selve utøveren og/eller instruktører og pedagoger som utvikler utøvere.

Stipendet skal knyttes til videreutdanning eller innkjøp av utstyr og instrumenter som vil gi ungdommen økte muligheter til å realisere sine drømmer i retning av å kunne leve av kulturformidlingen.

Kandidatene må selv sende begrunnet søknad.

Søknadsfrist er 1. september 2011 Stipendet utdeles i oktober/november 2011.

Søknaden sendes Haugestad, Pb. 17, 3401 Lier eller via epost: ellen@fruenehaugestad.no
Søknaden merkes ”Haugestadstipendet”. Stipendiaten kvitterer for stipendet med en liten konsert/formidling av sin kunst etter nærmere avtale.

Juryen består av ordfører, en representant for Haugestad, kultursjefen og en fagperson fra kulturlivet. Pt. er følgende personer innvalgt i juryen: Ordfører Ulla Nævestad, Leif Vinge som Haugestads representant, kultursjef Ingeborg Rivelsrud og kulturskolelærer Siw Sønstebø.

Juryen står fritt i å velge prisvinner med utgangspunkt i ovenstående kriterier. Juryen kan også vurdere andre kandidater enn dem som selv har søkt.