Tranby Skolekorps

Kontingent 2019

Det ble besluttet på Årsmøtet i februar 2019 å ha følgende kontingent.

 

Pr halvår:

Kontingent: kr 600,-
Kulturskole: kr 1550,-
Instrumentleie: kr 600,-
SUM - kr 2750,-

 

 

Det gis 50 % rabatt på kontingentdelen for første spilleår for aspirantene. Styret ønsker å informere om at én plass i kulturskolen pt. koster kr 1.950,- per halvår (2019). Korpset subsidierer årlig kr 400 pr musikant.

Søskenmoderasjon på kr. 150,- innvilges fra og med barn nr. 2