Tranby Skolekorps

Inn- og utmelding

For at våre medlemslister alltid skal være oppdatert, må korpset varsles ved utmelding og permisjon. Ved innmelding må også Kulturskolen varsles.

Innmelding
Ved innmelding i Tranby Skolekorps registreres musikanten i korpsets medlemsregister, samt hos Norges Musikkorpsforbund. Musikanten blir også innmeldt i Lier Kulturskole, dersom ikke annet er avtalt.

For Kulturskolen må foreldre registrere personalia på barnet på Kulturskolens nettsider. 

Korpset ikke kan gjøre dette for dere, da dere blant annet må ta stilling til om Kulturskolen får lov til å ta bilder/gjøre lydopptak under konserter.

Utmelding
All utmelding fra Tranby Skolekorps skal skje skriftlig til info@tranbyskolekorps.net Ved utmelding skal instrument og uniform leveres tilbake så raskt som mulig. Uniformen skal returneres nyrenset.

Permisjon
Dersom musikanten ønsker permisjon fra korpset skal dette meldes skriftlig til info@tranbyskolekorps.net. Permisjon søkes for 6 måneder av gangen.