Tranby Skolekorps

Politiattest

Fra 1. oktober 2009 må alle medlemskorps i Norges Musikkorps Forbund (NMF) ha innhentet politiattest fra dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede

Som medlemskorps i NMF har Tranby Skolekorps etterkommet vedtaket i NMF og innhenter politiattest på instruktører, dirigent samt styremedlemmer som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I Tranby Skolekorps blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle som innehar tillitsverv og som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Korpsets ansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om
seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.