Tranby Skolekorps

Tranby skolekorps

Tranby Skolekorps ble stiftet 25. august 1961 og feiret sitt 50 års jubileum i 2011. Vi rekrutterer spilleglede fra Nordal, Hallingstad, Hennummarka og Heia skole. For tiden har va ca 70 medlemmer fordelt på aspirater, juniorer og hovedkorps.

Skolekorpset har ambisjoner og stiller opp i konkurranser. Korpset er med på østlandsmesterskap hvert år, samt at korpset har vært med på NM 2 ganger. Sist gang fikk vi en god plassering!
Vi øver hver onsdag, og vi følger skolens feriekalender.