Tranby Skolekorps

Åpen kveld 18. mai 2022 - mer informasjon om oppstart

Er ditt barn et av dem som er interessert i å begynne i Tranby skolekorps? Velkommen skal dere være! 

Mange barn og foreldre møtte opp og fikk høre mini-konserter med aspirant/junior-korpset og hovedkorpset og prøve mange instrumenter. Noen av de flotte ungdommene våre instruerte og det var mulig å prøve både slagverk, baryton, trombone, kornett, horn, saksofon, klarinett og fløyte. Mange fikk flotte lyder i instrumentene med det samme. 

 

Hva innebærer det å gå i korps? 

Etter skolestart i høstsemesteret vil barnet få utdelt et instrument til låns. Barnet har spilletimer alene sammen med en instruktør som er spesialist på det aktuelle instrumentet. Spilletimene varer i 20 minutter og foregår som regel enten på en av skolene i området eller på kulturskolens lokaler på Stoppen. Det er mulig å komme med ønsker om tidspunkt, og kulturskolen vil så langt det la seg gjøre være fleksible. De første ukene 

 

Etter høstferien begynner aspirantene i tillegg med en felles øvelse hver onsdag fra 17.00 - 18.00 på Hennummarka skole. 

 

Får barnet mitt velge instrument selv? 

Vi forsøker så godt det er mulig å tilfredsstille alles ønsker om instrumenter. Samtidig må vi som korps også tenke på helheten. Det er jo litt uheldig hvis vi ender opp med feks 20 fløyter og 1 slagverk (eller omvendt!). I et korps trenger vi noen av hver av alle instrumenter - og alle instrumenter like viktige!

 

Likevel - dersom dette blir vanskelig så ta kontakt med oss! Vi forsøker å legge til rette for at alle skal få spille på et instrument de trives med. 

 

Hva koster det? 

Kulturskolen: kr 2050,- per semester

Medlemsskap i Tranby skolekorps og instrumentleie: kr 800,- per semester

For husholdninger med inntekter under 4G er det mulig å søke om friplass hos kulturskolen. Spørsmål om dette kan rettes til kulturskolen i Lier

 

Hvordan melder jeg barnet mitt på? 

Dersom du ikke allerede har levert utfyllt lapp på "åpen kveld", så send oss en mail på info@tranbyskolekorps.net. Da vil du få mer informasjon om hva du må gjøre videre for å melde deg på hos kulturskolen. 

 

Velkommen til oss!