Tranby Skolekorps

Velkommen til Tranby skolekorps

Hva kan Tranby skolekorps tilby barn og unge? 

Tranby skolekorps er et veldrevet skolekorps med et godt sosialt miljø. Barna får lære seg å spille et instrument, de får nye venner, og de får minner for livet. De får en arena for mestring og utvikling av selvstendighet, som tilbyr noe litt annet enn det skolen kan gjøre. I korpset er det plass for alle!