Tranby Skolekorps

Oppgaveliste for musikanter og foreldre/foresatte

Oppgavelisten sendes på mail til alle musikantfamilier i uke 37. Oppgavelisten inneholder oppgaver fordelt på foreldre/foresatte i Hovedkorpset og Juniorkorpset. Oppgavelisten inneholder også fordelte oppgaver på de musikantene som går i 7. klasse og oppover. De yngre musikantene (6.klasse og yngre) deltar hvis de har lyst. De vil bli fordelt der det er behov. Omfordeling/bytte vil kunne forekomme.

Oppgavelisten viser også hvem som skal levere hva til kafeteriaen vår lørdag og søndag.
 

VIKTIGE KLOKKESLETT:
o Fredag 18.sept: Oppmøte kl.16.00 til ca. 22.00.
o Lørdag 19.sept: Oppmøte kl.08.00 til ca. 22.00. (Åpningstid kl.11.00 – 16.00).
o Søndag 20.sept: Oppmøte kl.08.00 til ca. 20.00. (Åpningstid kl.12.00 – 16.00).

OPPGAVEFORDELING:
Loppemarkedet er inndelt i 12 stk. salgsboder. Hver med en ansvarlig voksen, som står med uthevet navn i oppgavelisten. Som hovedprinsipp er oppgavelisten basert på at flest mulig kan stille 2 stk. foreldre/foresatte pr. musikantfamilie, tilpasset hver enkelt, gi oss beskjed om dette ikke lar seg gjøre.

Det forventes at alle stiller opp gjennom hele weekenden, både under forberedelsene, under åpningstiden og under opprydning/rigging til neste dag. Husk at dette er korpsets eneste dugnad!

Som prinsipp for hver salgsbod gjelder:
• Det avtales med den ansvarlige for salgsboden hvordan oppgaver / tidspunkter for når den enkelte skal ha «vakt» i boden. 
• Det er viktig at det alltid er tilstrekkelig personer til stede til enhver tid.
• Det vil være størst trykk den første tiden (1-1,5 timer) etter at vi har åpnet for publikum.
• Ingen skal forlate salgsboden (dvs. loppemarkedet), uten at dette er avtalt med den ansvarlige for den salgsboden dere er satt opp på.

Alle som kan må bidra med mottak av lastebiler med lopper og rigging fredag ettermddag, påfylling lørdag ettermiddag/kveld og opprydding søndag ettermiddag.

Dersom noen oppdager at de ikke står på oppgavelisten, eller må melde forfall, ber vi om at dere tar kontakt med Egil Sørensen, tlf. 906 35 960 eller e-mail egil.sorensen@lifi.no snarest.


KAKER, KAFFEPOSER, BOLLER OG VAFFELRØRE FOR SALG I KAFETERIAEN:
Vi ber om at hver musikantfamilie leverer i henhold til oppgavelisten. Vaffelrøre og kaker skal leveres i kafeteriaen senest kl.09.00 den dagen listen angir.

Boller, ost, kaffe og kjøttdeig skal leveres lørdag, senest kl.09.00. Det dere skal levere merkes med musikantfamiliens navn. Husk å få avkrysset på mottaksliste i kafeteriaen.