Print this page

Terminliste
cVåren 2019  

Dato  Aktivitet  Hovedkorps  Juniorkorps  Aspiranter  Sted 
5.juni   Ordinær øvelse   X   X   X   Hennummarka  
12.juni   Avslutning og konsert   X   X   X   Hennummarka  
14-16.juni   Lierdagene   X   X   X   Lierbyen  
19.juni   Siste øvelse før sommertur   X   X   X   Hennummarka  
21-23.juni   Sommertur Gjøvik   X   X   X   Gjøvik