Tranby Skolekorps

2014-5 Bilder fra 17 Mai

Alle musikanter og aspiranter takkes for en flott gjennomføring av nasjonaldagen! Vi er imponerte over den fantastiske innsatsviljen dere viser. 18 premier for å spille uten noter, viser også at dere ikke er redde for å ta utfordringer!

Bilder fra nasjonaldagen finner du her: https://plus.google.com/photos/+TranbySkolekorps/albums/6015242919851529281#photos/+TranbySkolekorps/albums/6015242919851529281

Har du bilder du ønsker å dele? Send bildene til info@tranbyskolekorps.net