Tranby Skolekorps

Henrik Trømborg

Henrik Trømborg tildeles med dette æresmedlemskap i Tranby skolekorps.

Begrunnelse: Vedkommende har gjort en fantastisk jobb for korpset.

Leder av aspirant samspill i flere sesonger før han ble dirigent for HK.

Styreleder i en periode 2001(litt usikker på årstallet). Styremedlem i flere sesonger før dette(tror jeg). Kan ha vært leder en sesong i dette tidsrommet også, men det er nok lite trolig.

Overtok som dirigent HK etter Atle Sønstebø i 2005.

Vedkommende er en dirigent “av den gamle sorten”, en som brenner for musikken, som er glad i barns om er engasjert i hele driften av korpset, en som tar ansvar for det sosiale mijøet i korpset, en som evner å se helheten ift hvordan korpsmiljø og musikalsk utvikling går hånd i hånd, en som tar i et tak der det trengs – som far til en slagverker er han like ofte og sjauer slagverksutstyr som alle oss andre, han jobber som en helt på loppemarkedet. Mine damer og herrer – det finnes bare en som ham. Det finnes bare en Henrik Trømborg. Jeg har herved gleden og æren av å utnevne Henrik som æresmedlem i Tranby skolekorps.


Jubileumskonserten 19. mars 2011