Tranby Skolekorps

Svein Rognlien

Svein Rognlien tildeles med dette æresmedlemskap i Tranby skolekorps.

Begrunnelse: Om vedkommende sies det at han reddet Tranby skolekorps fra den sikre død på 90-tallet.

Sønnens hans startet i korpset på tidlig nitti-tall. På første årsmøte den vinteren var det veldig vanskelig å få etablert et styre, så vedkommende sa ja til å bli leder direkte uten fartstid i styret. Satt i 6 år som leder og ytterligere 2 år i styret.

Han innehatt de fleste verv det går an å ha i korpset, han var blant annet ”sekretær”, ”kasserer”, ”materialforvalter”, postmann, alt mulig samtidig. Nøysom, syklet rundt med korpsinformasjonen ”hver” uke for å spare porto.

Han ansatte instruktører og dirigenter. Hans formannsperiode har satt varige spor. Han jobbet blant annet mot kommunen, noe som bidro til avtale med Kulturskolen

De som var med på den tiden husker han spesielt for det ekstremt store engasjementet han tok med seg i jobben.

Vi har med dette gleden av å utnevne deg, Svein Rognlien, til æresmedlem i Tranby skolekorps. Tusen takk for alt du har gjort for korpset!


Jubileumskonserten 19. mars 2011