Tranby Skolekorps

Knut Brenna

Knut Brenna tildeles med dette æresmedlemskap i Tranby skolekorps.

Begrunnelse: Knut Brenna har gjennom oppstarten av Nordal skolekorps i 1961 og gjennom sin aktive innsats som instruktør, dirigent og altmuligmann i 16 år bidratt til at Tranby skolekorps i disse dager kan feire 40 års jubileum.

Det er med respekt og i takknemlighet vi herved utnevner Knut Brenna til Æresmedlem i Tranby skolekorps.

Styret
Tranby april 2002.
9. januar 2012: Tranby skolekorps' æresmedlem Knut Brenna, er død

MINNEORD
Knut Brenna døde 9. januar 2012. Knut Brennas innsats for korpsbevegelsen på Nordal og Tranby kan neppe undervurderes. Han var med å starte Nordal skolekorps i 1961, og dirigerte selv dette korpset i 16 år. For denne innsatsen fikk han korpsets hedersbevisning, æresmedlemskapet, i 2001.

Knut var også med på å blåse liv i Hennummusikken i 1988, etter flere års dvale. Knut var også æresmedlem i Hennummusikken, og allerde i 1980 fikk han Lier kommunes musikkpris for sin innsats for musikklivet. Knut var en svært habil musiker, og det var klarinetten som var instrumentet hans.

Knut ble bisatt fra Tranby kirke 19. januar, og det var Svein Rognlien som holdt minneord på vegne av Hennummusikken og Tranby skolekorps.

Vi tenker med takknemlighet på hva Knut har gjort for musikklivet i bygda vår, og lyser fred over hans minne.