Tranby Skolekorps

Disney i Lier med Tranby Skolekorps

Billetter til forestillingen kjøpes her.

 

Arrangementet kan bli avlyst på kort varsel dersom det er nødvendig for å ivareta smittevern eller etter pålegg fra myndighetene.

 

Dersom du føler deg syk eller har symptomer på Covid-19 ber vi deg om å holde deg hjemme. Lier kulturscene vil til enhver tid ta hensyn til og ivareta de gjeldende regler for smittevern ved arrangementer. Les mer om våre tiltak på våre hjemmesider www.lierkulturscene.no.